Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn. Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl geeft ook geen garantie of zekerheid wat betreft de banen en de inhoud van het materiaal dat op de site verschijnt, de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdloosheid of geschiktheid voor welk bepaalt doeleinde dan ook.

Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl of enig materiaal dat op Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl of het desbetreffende materiaal.

Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl bevat links naar externe websites. Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites. Informatie op Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl.

Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf Blend Recruitment en haar website www.blendrecruitment.nl.

Contact opnemen

Stuur ons een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar? Vernieuw. captcha txt