Privacy statement Blend recruitment
In dit privacy statement staat beschreven hoe Blend recruitment met uw persoonsgegevens omgaat.

Algemeen
Bij Blend recruitment staat discretie en bescherming van persoonsgegevens centraal. Daarom geven wij graag inzicht in ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van persoonsgegevens en de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om uw gegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Blend recruitment is een werving & selectie bureau voor customer support & sales professionals, opgericht in 2009. Om onze opdrachtgevers en contacten te kunnen bedienen verzamelen wij persoonlijke informatie en verwerken we deze voor onze klanten. Blend recruitment is gevestigd te Hilversum, Galileistraat 12 en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Blend recruitment verzamelt gegevens over personen (kandidaten) en contactpersonen van onze opdrachtgevers op verschillende manieren. Allereerst houden wij die informatie bij die u zelf direct of indirect aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van uw CV per e-mail, het uploaden van uw gegevens via ons online sollicitatieformulier, door ons te bellen, het afgeven van uw visitekaartje of te linken via sociale media. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken deze informatie voor doeleinden die gerelateerd zijn aan uw contact met ons en de hieruit volgende diensten op het gebied van search en bemiddeling tussen personen (kandidaten) en organisaties (opdrachtgevers).

Wij passen de volgende principes toe bij de behandeling van persoonsgegevens:
1) Gegevens worden enkel verzameld voor de bemiddelingsrelatie of om de opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
2) U te benaderen voor nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
3) Blend recruitment bewaart de door u aangeleverde gegevens in een beveiligde elektronische database om u te kunnen voorzien van gewenste informatie en diensten.
4) De online formulieren van onze website (www.blendrecruitment.nl) en het gehanteerde informatie systeem zijn beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer.
5) Door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u ermee akkoord dat Blend recruitment deze gegevens mag verwerken voor de bemiddelingsrelatie of de opdracht en in overeenstemming met de principes zoals opgenomen in dit privacy beleid.
6) Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een dienstverband.
7) Verwerking van uw persoonsgegevens kan onder andere het volgende inhouden:
a. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een dienstverband
b. het beschrijven van uw profiel voor opdrachtgevers
c. het weergeven van statistieken van type kandidaten aan onze opdrachtgevers
d. het verifiëren van referenties
e. het schrijven van een selectieadvies aan onze opdrachtgevers
f. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening
g. het afnemen van een online assessment en verwerken van deze gegevens in een profiel of (selectie)advies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende persoonsgegevens:
1) NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
2) geboortegegevens, leeftijd, geslacht
3) curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
4) gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd of gedaan
5) gegevens over beschikbaarheid en verlof
6) andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Accepteren voorwaarden
Het accepteren van onze voorwaarden betekent dat u zich inschrijft in onze database. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of in verband met lokale wettelijke regelgeving.

Verstrekking aan derden
Persoonlijke, aan ons toevertrouwde, informatie wordt door Blend recruitment nooit aan derden verstrekt, tenzij u ons daartoe vooraf toestemming heeft gegeven.

Gebruik cookies
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Door dit gedrag te analyseren, kunnen wij de structuur, de navigatie en de inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk maken. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, dit houdt in dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of de gegevens te delen. Tot slot laten wij de IP-adressen maskeren.

Beveiliging
Blend recruitment doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij maken voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van Yellowyard recruitment software. Yellowyard draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen, inzage of wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u inzage of wijzigen van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen via info@blendrecruitment.nl.

Blend recruitment kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Blend recruitment. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Contact opnemen

Stuur ons een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar? Vernieuw. captcha txt